W środę XX Sesja Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 maja 2020 r. (środa)  godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII.167.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Kędzierówka i Bronisławów.
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Prażmów za 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2020 roku”.
 11. Sprawy różne.  
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-25
Data publikacji:2020-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:255