Zużyte środki ochrony osobistej- ważne wytyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2020

  W związku z szerzącym się w ostatnim czasie, problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich, sołeckich, leśnych, przydrożnych poboczy itp. przez zużyte środki ochrony osobistej, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, władze samorządowe Gminy, realizują Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. W tym miejscu chciałbym poinformować Szanownych Mieszkańców Gminy, że w/w Wytyczne obejmują następujące szczegółowe dane dotyczące:

-  wytyczne dla gmin o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie;

-  wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa;

-  wytyczne dla osób przebywających w izolacji;

-  wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami.

  Proszę o korzystanie z rozwiniętych danych do wytycznych: e:mail piaseczno@psse.waw.pl
    Pragnę również przypomnieć Szanownym Mieszkańcom Gminy że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 07 kwietnia 2020r.) polecił prowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personeli DPS, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, schroniskach dla bezdomnych, noclegowniach, w momencie wejść na ich teren. Nadmieniam że w Urzędzie Gminy również istnieje możliwość sprawdzenia temperatury ciała. Bardzo proszę Szanownych Mieszkańców o śledzenie informacji zamieszczanych na bieżąco z powyższej tematyki na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                    WÓJT  GMINY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-25
Data publikacji:2020-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:257